خانه / بایگانی برچسب: ورود جریان‌های دلبسته

بایگانی برچسب: ورود جریان‌های دلبسته

مراقب ورود جریان‌های دلبسته به بیرون باشید

مراقب ورود جریان‌های دلبسته به بیرون باشید

هر امري كم كم به انحراف كشيده مي شود و چنين نيست كه يكدفعه انحراف واقع شود. در خود انسان نيز چنين است كه شيطان و نفس اماره بتدريج از عمل به مكروهات و بعد از آن به صغاير و از آنجا به بالاتر انسان را منحرف مي كنند.

ادامه نوشته »