خانه / عضو خبرگان رهبری / مراقب ورود جریان‌های دلبسته به بیرون باشید
مراقب ورود جریان‌های دلبسته به بیرون باشید
مراقب ورود جریان‌های دلبسته به بیرون باشید

مراقب ورود جریان‌های دلبسته به بیرون باشید

هر امري كم كم به انحراف كشيده مي شود و چنين نيست كه يكدفعه انحراف واقع شود. در خود انسان نيز چنين است كه شيطان و نفس اماره بتدريج از عمل به مكروهات و بعد از آن به صغاير و از آنجا به بالاتر انسان را منحرف مي كنند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل اقدام به  بازخوانی نظرات امام و رهبری برای انتخاب فرد اصلح و تشکیل مجلسی کارآمد در تراز انقلاب اسلامی کرده است که این نظرات در چند شماره منتشر خواهد شد.

رجوع به اندیشه‌های امام و رهبری در خصوص تشکیل مجلس و چگونگی رأی دادن در انتخاب فردی اصلح و تشکیل مجلسی کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی بسیار کمک کننده خواهد بود، لذا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با بازخوانی نظرات امام و رهبری در این خصوص به رسیدن به گزینه اصلح یاری گر قشر دانشجو و مردم فهیم جامعه خواهد بود. بخش ششم این بحث به «مراقبت از عدم ورود خط انحرافی به مجلس» می پردازد که پیش روی شما قرار دارد:

نبايد اين مردم را سستشان بكنيم . – بياييم – مجلس را از اين [طرف ] هي اشكال بكنيم . آن قدر خوبي كه در اين مجلس هست از اولي كه مجلس در اين مملكت پيدا شده تا حالا، يك همچو مجلسي با اين افرادي كه در آن هست، من نمي گويم توي مجلس هم فرد غير صالح نيست، ممكن است باشد، اما صلحا هستند اينها. اين مجلس را بايد حفظش كرد، و مردم را از اين دلسرد نكرد. هي هر روز راجع به مجلس يك چيزي نوشت و هر روز راجع به – عرض مي كنم -ندانستن مجلس ، چي مجلس ، چي مجلس ، ما امروز احتياج داريم كه اگر يك نفر آدمي هم كه جز كسبه هستند و بسيار هم محترم اند، جز كارگرها هستند و آنها هم بسيار محترم اند، همه محترم اند – ان شاءالله – نبايد ما يك كارگر را دلسرد بكنيم كه دستش وقتي كه مي خواهد به كار برود بلرزد. يك كشاورز را دلسرد كنيم كه وقتي دستش مي خواهد براي كشاورزي عمل كند بلرزد. و يك وكيل را دلسرد كنيم كه وقتي بخواهد صحبت كند بلرزد. يا در سر حدات اشخاصي كه مشغول هستند به خدمت، دلسردشان كنيم كه آنها هم دستشان بلرزد. ما بايد همه كوشش كنيم كه اميد ايجاد كنيم در اين ملت؛ كه با اميد است كه مي توانند اينها پيروز بشوند. با اميد است كه كشاورز مي تواند قدرت كشاورزي را زياد كند. و با اميد است كه ارتش و پاسدار مي تواند در سرحدات جلوي دشمن را بگيرد.

ما كه همه به حسب قولمان دشمن با اسلام نيستيم. ما كه با كشور خودمان دشمن نيستيم . ما كه با مصالح كشور خودمان مخالفت نداريم. ما مي خواهيم كه اين كشور و اين اسلام و همه اينها – ان شاءالله – به خواست خدا درست بشوند. همه ما اين آرزو را داريم . خوب ، اگرهمه ما اين آرزو را داريم ، چرا بايد دولت اسلامي را تضعيف كنيم ؟ چرا بايد مجلس راتضعيف كنيم ؟ چرا بايد ارتش را تضعيف كنيم ؟ چرا بايد پاسدار را تضعيف كنيم ؟ مگراينها همه اشخاصي نيستند كه دارند براي اين ملت خدمت مي كنند؟ خوب ، همه اينهاخدمتگزارند، از آن رئيس جمهور گرفته است تا من طلبه ، و همه ارگانهايي كه بعدهستند، الان مشغول خدمت هستند. نظرها را نظرهاي بدبيني نكنيد. و حب و بغض در دل شما آنجور نباشد كه به خلاف واقع حكم كنيد و بنويسيد و بگوييد. آنچه كه هست بگوييد.(۱)

و مجلس از ارگانهايي است كه لازم است برهمه ما كه او را تاييد كنيم . و هيچ كس حق ندارد كه راجع به مجلس جسارتي بكند، ومجلس حقش است كه موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع ، و يك مسئله اي است كه هميشه بايد در مجلس باشد و اين امري است كه گذشت و در او هيچ صحبتي نيست(۲)

اگر خداي نخواسته ، در مجلس شورا – نه به واسطه سوءنيت ، به واسطه اينكه شناخت كم است – يك دسته اي گمان مي كنند كه مكتب سرمايه داري بهتر از مكتب كمونيست است مثلا، يك دسته هم آن طرفش را خيال مي كند، آن كه خيال مي كند او بهتر است، مي رود سراغ اينكه ببيند در اسلام كجاها اسمي از اين مسئله برده شده ، بدون اينكه توجه به اطراف مسئله بكند، ببيند كه آنجايي كه گفتند، پهلويش چه گفتند. يك دسته مي روند آن چيزي را كه باز خودشان به نظرشان رسيده ، مي روند دنبال آنكه او را پيدا بكنند. من در نجف كه مشرف بودم ، مي ديدم كه در اين ديوارهاي نجف ، كربلا، يك چيزهايي راهمين بعثيها كه اساس اديان را منكرند و قبول ندارند، در آنجا نوشتند از نهج البلاغه .آنهايي كه در نهج البلاغه راجع به – فرض كنيد كه – انتقاد از اينكه سرمايه داري اگر بزرگ بشود در پهلويش مظلوم پيدا مي شود، اين طور شعارها را مي نوشتند، منتها آنها نيت سوءداشتند. آنها اشخاصي نبودند كه بروند براي اينكه نهج البلاغه چه مي گويد، اطاعت كنند.و اما همان اشخاصي هم كه حسن نيت دارند، خدمت مي خواهند بكنند به اين كشور،خدمت به اسلام بكنند؛

گاهي به واسطه بي توجهي به همه اطراف مسئله ، مي بيني كه يك راهي را پيش گرفتند كه اين راه ، راه به خيال خودشان اسلام است ، لكن جهات ديگرش را توجه نكردند. از اين جهت آني كه من آرزو دارم اين است كه ما، شماها كه در مركز قانونگذاري هستيد و از همه مهمتر محل شماست ، و ديگران هم كه مابعد اين واقع هستند، ما تحت تاثير هيچ مكتبي واقع نشويم . نمي خواهم بگويم همه شما تحت تاثير واقع شديد، لكن يك عده اي ممكن است تحت تاثير تبليغات آن طرف يا تبليغات آن طرف . ما بايد راه مستقيم اسلام را بگيريم و مطالعات اسلامي داشته باشيم ، يا از كساني كه مطالعات اسلامي دارند ياد بگيريم كه آيا سرمايه داري تا چه حدود در اسلام قبول شده است و اسلام درباره او چه مي گويد، و كمونيست را اصل اسلام قبول دارد يا قبول ندارد.اگر يك مكتب انحرافي ، ما را در تحت تاثير خودش قرار بدهد، ما از اسلام غافل شده ايم . حسن نيت داريم ، خيلي هم ميل داريم كه ملت چه باشد، صلاح اين است كه امروز چه جور بشود، صلاح براي اينكه اسلام تقويت بشود اين است كه امروز چه جوربشود. همه اطراف مسئله مطالعه نمي شود كه ببينند آن صلاح آخري ، آنكه اسلام گفته است ، اين يك مطلبي است از خداست . خدا اين طور نيست كه در نظر نگرفته باشد كه مصلحت چي است براي يك ملت ، يا براي يك جمعيت مصلحت چي است و مصلحت حالا بايد اين باشد، آن وقت آن باشد.

آنجاهايش هم كه مصلحتي در تغييرات بوده است ، خدا گفته است آنها را. احكام ثانويه براي همين معناست كه گاهي يك مسائلي درجامعه ها پيش مي آيد كه بايد يك احكام ثانويه اي در كار باشد، آن هم احكام الهي است ، منتها احكام ثانويه الهي است . ما بايد درصدد اين معنا باشيم كه اگر راي به يك پيشنهادي مي دهيم ، توجه بكنيم كه ما تحت تاثير يك مكتبي از مكتبهاي دنيا واقع نشويم . ما تحت تاثير قرآن باشيم ، تحت تاثير احاديث از ناحيه پيغمبر – صلي الله عليه وآله – اگر اين طور بشود كارها زودتر مي گذرد و كارها بهتر مي گذرد؛ و نظر مردم به شما،همان نظري است كه حالا هست . اگر ده مرتبه اين طور اتفاق بيفتد كه يك عده اي كه اكثريت – فرض كنيد – هستند، اينها يك چيزي بگويند، يك عده اي هم در اقليت باشندچيز ديگر بگويند، برود در شوراي نگهبان و رد كند، اكثريت را رد كند، نقض كند، اگرچندين دفعه اين طور بشود مردم آزرده مي شوند. يعني آن شناخت مردم از شما ممكن است يك وقت خداي نخواسته ، تغيير بكند و اين از بزرگترين خطرهايي است كه براي مجلس اسلامي است و براي اسلام است .(۳)

اما هر امري كم كم به انحراف كشيده مي شود و چنين نيست كه يكدفعه انحراف واقع شود. در خود انسان نيز چنين است كه شيطان و نفس اماره بتدريج از عمل به مكروهات و بعد از آن به صغاير و از آنجا به بالاتر انسان را منحرف مي كنند. در مجلس سابق دوره اولش بهتر بود، لكن در هر سال چيزي به آن اضافه و يا از آن كم شد تا رسيد به آنجا كه مجالس اخير را ديديم . شما ازاول اگر جلوي فساد را نگيريد معلوم نيست كه به وضع سابق منتهي نشود. البته بايد عاقلانه باشد كه مسئله حادي پيش نيايد. (۴)

منابع:

۱-بیانات امام خمینی؛  ۴/۱۱/۵۹

۲-همان؛ .۲۴/۷/۶۴

۳-همان؛  ۴/۱۱/۶۱

۴-همان؛ ۱۴/۸/۶۲

درباره ی alavi

همچنین ببینید

عضو خبرگان رهبری در دیدار با خانواده شهدا

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی در جمع مسئولان و خانواده معظم شهدا

حجت الاسلام والمسلمین در این دیدار گفت: یکی از ویژگی های ممتاز انقلاب اسلامی، مردمی بودن …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *